�����ی��_���������  

ارسال آدرس اين صفحه به دوستان از طريق ايميل

ʘی ی ϐی ǘ


   1 1  

>ϐی ǘ > ʘی ی ϐی ǘ


ʘی ی ϐی ǘ ʘی ی ϐی ǘ

تاريخ پست: ی 21 1396 - 1:32:10 AM
saeid1989
ی
تاريخ عضويت :

ی 21 1396

تعداد پست ها : 2

ی : 40


ی ی ی ϐی ǘ ی ی ی . ی ی یی ی ی یی ϐی ǘ ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی :
1- ی ی ϐی ǘ
2- ی ی ی ϐی ǘ
3- ی ی ی ی
4- ʘ ی ی ʘ
5- ی
6-ی ی ی ی ϐی ǘ
7- ی ϐی ǘ

ی ی ϐی ǘ :
یی ی یی ϐی ǘ یی یی ʐ ی .ی ی ی ʐ ی ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی .
ی ی یی ی ی ی ی ϐی ǘ ی ی ی ی ی ѐیی ϐی ǘ ی ی ی ی ʐ .
ی ϐی یی Șی ʘی ی . ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ϐی ǘ
ی ی ی ϐی ǘ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐ Șی ی یی ʐ ییی .
ǐ Žی ϐی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ϐی .ی ی ی ی

ی ی ی ی Ș ϐی ǘ ی ی ی ی.ی ی ی ی ی ی ی Žی ی ʐ ی ی ی .
ʐ ϐی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. Ԙ ی ی ی ی ی ی Ȑیی.

ʘی ی ϐی ǘ

ʘ ی ی ʘ


ی ʘ ϐی ǘ ی ی 24 ی n.o ی. ی ی ʘ ی ی ی ی ی.
ی ی ʘ ی ی n.o ی.


ی


ی ی ʐ ϐی ǘ ی ی ی ȍیی ʐ Žی ی ی .ی ی ی ی ی ی n.c ی .
ǐ ی ی Žی ی ی Žی ی ʐ ی یی ی ی ی ϐی ی ʐ ϐی ی ی یی ی .
ی یی ی Ԙ ی ی ی ی ی ϐ ی Žی ی ی ϐی ی ی ی ی .Ӂ ی Žی یی ی n.c ی Žی ی ی ی ی n.c . ی ی Žی ی n.c Žی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی n.c ی ی ʐ Žی ی .
ی ی ی ی Ԙ ی N.C ی N.O ی Žی ی ی ǐ ی ی ȍ N.O ی ʐ ی ی ی .


ی ی ی ی ϐی ǘ


ی ǘ ی ϐی ǘ ی Ϙ LRN  ی LEARN .ی ی ی ی Ԙ ی یی :

ʘی ی ϐی ǘ
ی ی ی ی ی ʐ .ی ی ی ی ی ی ( ϐی) ی ی ی ی ی ی ی یی Ϙ ی ی ی ʐ ی ی.(ی ی ی ی ی ј ی ј یی ʐ ی )
ی ی ی ی ی یی ی ϐی ј ی .ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی.


ی ϐی ǘ


ی ی ϐی ی ی یی ј   ی ی ی ی ی ʐ ј یی ی Žی ی یی ʐ .
ی ی یی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی :
ی ی یی ی ј ی :
  .
- ..

ѐ
ی ی ی ...
ی ی ی ی یی ی ϐی ǘ ی ی ی ی.


ی ʘѺ
ی ی ...


ی 1

 |1| 


پاسخ به تاپيک
ی ی .

 

 

 

 

Copyright 2013 All Rights Reserved