ی  |  | ی | | | ی | ی ی ی ϐی ǘ | | |

ی ی ی ی ѡیی ѡDVR 4 24


ی ی
ی ی یی 4 ی ی 8 ی ی ی 16
   

 تاریخ: ѝ 27 ی 1391 - 4:32:55 PM

 ی ی

بدون تصویر

 
توضیحات محصول:
ی ی

DVR 4 FULL
H264
ی 4 ی
ی 4 ی ی
200 ی
ی ی USB
ǁ ј
ی ی ی
ی ی ی ی
ی ی ی
.....
DVR 8 FULL
H264
ی 8 ی
ی 8 ی ی
200 ی
ی ی USB
ǁ ј
ی ی ی
ی ی ی ی
ی ی ی

DVR 16 FULL
H264
ی 16 ی
ی 16 ی ی
400 ی
ی ی USB
ǁ ј
ی ی ی
ی ی ی
ی ی ی


ی ی یی
02144060719
02144040984
برچسب ها: ی ی ی ی ѡیی ѡDVR 4 24

اگر محصول فوق را میپسندید بر روی 1+ کلیک نمایید:(باید قبلا در اکانت گوگل و یا GMAIL خود وارد شده باشید)

 

معرفی دیگر محصولات:
STD 7016L3E
ی ی SKY 4 C1N
ی ی ی VIPER
یی ی ی ی ی
GSM TO LINE
ϐی Tesso
ی ی 8 BSV- 278
ϐی یی firewall
ی ی 8
ی ی 16 BSV-276D1
ی HIVISION
ϐ ϐی ǘ ϐ ϐی ǘ firewall
ϐی یی
ϐی ǘ FAAC 351
Žی ϐ ϐی ǘ
ϐی  ݘ faac
ϐی ǘ ی CLASSIC