صفحه اصلی  | ورود کارشناسان | ورود مشتریان | استخدام | تالار گفتمان | آموزش دوربین مدار بسته | لیست قیمت دوربین و دزدگیر اماکن | محصولات | ارتباط با ما | درباره ما

دوربین های مدار بسته 7tech
Other IR RANGE IP HLC LENS DNR OSD MENU WDR LUX D&N Resolution

DSP

Sensor دوربین های صنعتی IR 7Tech
Lighting proof
Brightness of IR
Led Adjustable
WaterProof
15-20 m 67 - 3.6mm 2DNR - - 0.006 YES 700 TVL Effio 1/3 Sony Ex-View 960H

STC-BI930EF

Lighting proof
Brightness of IR
Led Adjustable
WaterProof
 
20-30 m 67 - 6mm 2DNR - - 0.006 YES 700 TVL Effio 1/3 Sony Ex-View 960H

STC-BI930EF

Lighting proof
Brightness of IR
Led Adjustable
WaterProof
 
40-50 m 67 HLC 4-9 mm 2DNR OSD MENU D-WDR 0.002 YES 600 TVL NEXT CHIP 1/3 Sony Super HADII

STC-BI655NXP

Lighting proof
Brightness of IR
Led Adjustable
WaterProof
 
40-50 m 67 HLC 4-9 mm 2DNR OSD MENU  D-WDR 0.006 YES 700 TVL Effio 1/3 Sony Ex-View 960H

STC-BI970EF

Lighting proof
Brightness of IR
Led Adjustable
WaterProof
 
80-100 m 67 HLC 5-50 mm 2DNR OSD MENU  D-WDR 0.006 YES 700 TVL Effio 1/3 Sony Ex-View 960H

STC-BI985EF

Lighting proof 
Vandal Proof
WaterProof
20-30 m 67 HLC 3.6 mm 2DNR OSD MENU  D-WDR 0.002 YES 520 TVL NEXT CHIP 1/3 Sony Super HADII

STC-BI530NXP

Lighting proof 
Vandal Proof
WaterProof
20-30 m 67 HLC 6 mm 2DNR OSD MENU   D-WDR 0.002 YES 520 TVL NEXT CHIP 1/3 Sony Super HADII

STC-BI530NXP

Lighting proof 
Vandal Proof
WaterProof
15-20 m 67 HLC 3.6 mm 2DNR OSD MENU   D-WDR 0.002 YES 600 TVL NEXT CHIP 1/3 Sony Super HADII

STC-BI630NXP

Lighting proof 
Vandal Proof
WaterProof
20-30 m 67 HLC 6 mm 2DNR OSD MENU   D-WDR 0.002 YES 600 TVL NEXT CHIP 1/3 Sony Super HADII

STC-BI630NXP

Lighting proof 
Vandal Proof
WaterProof

3AXIS

10-15 m 66 HLC 4-9 mm 2DNR OSD MENU D-WDR 0.006 YES 700 TVL Effio 1/3 Sony Super HADII

STC-DI941EF

Lighting proof 
Vandal Proof
WaterProof

3AXIS

10-15 m - HLC 4 mm 2DNR OSD MENU D-WDR 0.006 YES 540 TVL Effio 1/3 Sony Super HADII

STC-DI590EF

Lighting proof 
 
- - HLC 3.7 mm 2DNR OSD MENU D-WDR 0.006 YES 540 TVL Effio 1/3 Sony Super HADII

Lighting proof 
Vandal Proof
WaterProof
- - HLC CS 2DNR OSD MENU D-WDR 0.002 YES 520 TVL NEXT CHIP 1/3 Sony Super HADII

STC-B511NXP

Lighting proof 
Lens Shader
- - HLC CS 2DNR OSD MENU  D-WDR 0.002 YES 600 TVL NEXT CHIP 1/3 Sony Super HADII

STC-B611NXP

Lighting proof 
Lens Shader
- - HLC CS 2DNR OSD MENU D-WDR 0.006 YES 700 TVL Effio 1/3 Sony Ex-View 960H

STC-B950EF

Lighting proof 
Lens Shader
- - HLC CS 2DNR OSD MENU

 

Super WDR

120 db

0.001 YES 690 TVL Pixim seawolf 1/3 PIXIM

STC-B840PX

Lighting proof 
Lens Shader
- - HLC CS 2DNR OSD MENU

 

WDR 0.00003 True D&N 600 TVL Samsung Winner5 1/3 Sony Super HADII

STC-B890WS