صفحه اصلی  | ورود کارشناسان | ورود مشتریان | استخدام | تالار گفتمان | آموزش دوربین مدار بسته | لیست قیمت دوربین و دزدگیر اماکن | محصولات | ارتباط با ما | درباره ما

نمایندگی دوربین های مدار بسته 7tech

دوربین های مدار بسته 7Tech کره(MADE IN KOREA)

USB & Mouse PTZ Support Mobile H.264 LAN DVD Support Loop Channle Alarm In D1 Support FPS Rec Display Resolution HDMI VGA System Resource eSATA

HDD SUPPORT

In

Audio Ch

in

Video Ch

4 CHANNEL DVR

- - - No 1 CH 100 720 P

HD

- Pentaplex -

2 TB

2 4

STD-7004L2-E

- - 4 1 CH 100 720 P

HD

- Pentaplex -

2 TB

2 4

STD-7004L2-C

- - 4 1 CH 100 1080 P

HD

- Pentaplex -

2 TB

4 4

STD-7004L3-C

4 4 1 CH 100 1080 P

HD

- Pentaplex

8 TB

4 4

STD-7004N4-B

4 4 1 CH 100 1080 P

HD

- Pentaplex

16 TB

4 4

STD-7004H5-A

4 4 4 CH 100 1080 P

HD

- Pentaplex

16 TB

4 4

STD-7004H7-A

 

 

 

USB & Mouse PTZ Support Mobile H.264 LAN DVD Support Loop Channle Alarm In D1 Support FPS Rec Display Resolution HDMI VGA System Resource eSATA

HDD SUPPORT

In

Audio Ch

in

Video Ch

16 CHANNEL DVR

- - 8 - 200 720 P

HD

- Pentaplex -

2 TB

4 8

STD-7008L3-E

- - 8 1 CH 200 1080 P

HD

Pentaplex -

2 TB

8 8

STD-7008L3-C

8 8 1 CH 200 1080 P

HD

Pentaplex

8 TB

4 8

STD-7008N4-B

8 8 1 CH 200 1080 P

HD

Pentaplex

16 TB

8 8

STD-7008H5-A

8 8 8 CH 200 1080 P

HD

Pentaplex

16 TB

4 4

STD-7008H7-A

 

USB & Mouse PTZ Support Mobile H.264 LAN DVD Support Loop Channle Alarm In D1 Support FPS Rec Display Resolution HDMI VGA System Resource eSATA

HDD SUPPORT

In

Audio Ch

in

Video Ch

8 & 32 CHANNEL DVR

- - 16 - 400 720 P

HD

- Pentaplex -

2 TB

4 16

STD-7016L3-E

- - 16 2 CH 400 1080 P

HD

Pentaplex -

2 TB

4 16

STD-7016L3-C

- 16 - 400 720 P

HD

- Pentaplex -

4 TB

4 16

STD-7016N4-C

16 16 2 CH 400 1080 P

HD

Pentaplex

8 TB

4 16

STD-7016N4-B

16 16 2 CH 400 1080 P

HD

Pentaplex

16 TB

16 16

STD-7016H5-A

16 16 16 CH 400 1080 P

HD

Pentaplex

16 TB

16 16

STD-7008H7-A

- 32 4 CH 800 1080 P

HD

Pentaplex

16 TB

16 32

STD-7032H7-A